forditas.hu - Fordító iroda
forditas.hu - Fordító iroda
Magyar English Deutsch

BOLGÁR NYELV FORDÍTÁS

Önnek nem kell mást tennie, mint elküldeni nekünk a fordítandó szöveget, és - nyitvatartási időben - egy órán belül elkészítjük az ajánlatunkat! Ezt legkönnyebben, az ajánlatkérés menüpont alatt teheti meg. A bolgár fordítást, a megrendeléstől számítva akár 1 napon belül a kezében tarthatja, és biztonsággal használhatja.

A bolgár fordítást végző kollégáink munkájuk során arra törekednek, hogy a fordítás a felhasználás céljának legmegfelelőbb megfogalmazásban készüljön el. Ebben a több éves fordítói tapasztalat, és a bolgár nyelv elmélyült ismerete segíti őket.

A bolgár-magyar ill. magyar-bolgár fordítás díja: 4,20 Ft/ karakter

Bolgár-magyar, magyar-bolgár fordítás

 

bolgár nyelv A bolgár nyelv

A bolgár nyelv Bulgária államnyelve, amely az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának déli alcsoportjába tartozik. Mintegy 9 millióan beszélik a világon. A macedón nyelvvel áll szoros rokonságban, nyelvészeti szempontból azt mondhatjuk, egy nyelv két nyelvjárásának felelnek meg. Így szinte teljes mértékben megértik egymást a nyelvek használói.

A bolgár nyelv története A bolgár nyelv története

A szláv nyelvek közül a bolgár rendelkezik a legkorábbi írásos emlékkel. A fejlődése során jelentős átalakuláson ment át mire elérte a ma beszélt formáját.

Fejlődésének első szakasza arra az időre tehető, amikor a szláv törzsek a Balkán-félszigetre betelepültek. Ez volt az ún. íráselőtti időszak. Az első írásos emlék a 9. századból származó vallásos tartalmú feljegyzés. Innen számítjuk az ún. óbolgár időszakot. Ekkor született meg a glagolita ábécé, amely Szent Cirill és Metód misszionáriusok nevéhez kötődik. Ebben az időben Bulgária vált a szláv kultúra középpontjává.
A bolgár államalapítás után beszélhetünk középbolgár nyelvről. Ebben az időben erős orosz hatás érezhető a nyelv fejlődésében.

A modern bolgár nyelv időszakának kezdetén török uralom alatt volt Bulgária. A hivatalos nyelv a török lett és a bolgár nyelvet csak a kolostorokban használták. Ennek köszönhetően számos török jövevényszó került be a bolgár nyelvben. A 19. században a felszabadulás után született meg az új bolgár nyelv, amely a ma beszélt hivatalos nyelv lett, és az északkeleti nyelvjárásra épült.

A bolgár nyelv sajátosságok Nyelvtani sajátosságok

A bolgár a többi szláv nyelvhez képest eltérő irányban fejlődött mondattani és morfológiai sajátosságai miatt. Ilyen sajátosságok például, hogy nincs főnévi igenév, és a névszói ragozás is eltűnt szinte teljesen. Beszélhetünk viszont névelőről és több igeidőről. A kiejtésre pedig az orosznál keményebb hangzás jellemző.

A bolgár fordítás Bolgár fordítás

Bulgária színes nyelvvel, kultúrával és turisztikai látványossággal rendelkezik. A macedón nyelvi rokonság egyrészt könnyebbséget jelent a két nép kommunikációjában, azonban fordításnál nagy odafigyelést igényel, hogy a két nyelvtan ne keveredjen. A bolgár magyar és magyar bolgár fordítások precíz elkészítését kínáljuk, legyen szó üzleti, vagy akár személyes hangvételű szövegről. Szakképzett fordítóink a bolgár nyelvi sajátosságok figyelembevételével pontos, kifogástalan fordítást készítenek.

Cégünk rendelkezésére áll, amennyiben Önnek az alábbi témákban van szüksége fordításra:

Ha vannak olyan speciális szavak, kifejezések, melyeket egy adott módon használnak az Ön cégénél és így a fordításban is ezt a verziót szeretné viszontlátni, kérjük a fordítás megrendelésekor küldje el nekünk, hogy a fordító beépíthesse azt a szövegbe.

 

További nyelvek, amelyekre leggyakrabban fordítást kérnek:

angol magyar fordítás angol-magyar fordítás

német magyar fordítás német-magyar fordítás

orosz magyar fordítás orosz-magyar fordítás

román magyar fordítás román-magyar fordítás

szlovák magyar fordítás szlovák-magyar fordítás

ukrán magyar fordítás ukrán-magyar fordítás