forditas.hu - Fordító iroda
forditas.hu - Fordító iroda
Magyar English Deutsch

HORVÁT NYELV FORDÍTÁS

Önnek nem kell mást tennie, mint elküldeni nekünk a fordítandó szöveget, és - nyitvatartási időben - egy órán belül elkészítjük az ajánlatunkat! Ezt legkönnyebben, az ajánlatkérés menüpont alatt teheti meg. A horvát fordítást, a megrendeléstől számítva akár 1 napon belül a kezében tarthatja, és biztonsággal használhatja.

A horvát fordítást végző kollégáink munkájuk során arra törekednek, hogy a fordítás a felhasználás céljának legmegfelelőbb megfogalmazásban készüljön el. Ebben a több éves fordítói tapasztalat, és a horvát nyelv elmélyült ismerete segíti őket.

A horvát-magyar ill. magyar-horvát fordítás díja: 3,00 Ft/ karakter

Horvát-magyar, magyar-horvát fordítás

 

Horvát-magyar fordítás A horvát nyelv

Az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának déli alcsoportjába tartozik akár csak a szerb nyelv, amellyel szoros rokoni viszonyban áll. Hivatalos nyelvként beszélik Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és a szerbiai Vajdaságban, és összesen mintegy 6 millióra tehető beszélőinek a száma. A horvátot használók, és a szerb nyelvet beszélők gond nélkül megértik egymást, de a két nyelv között lényeges különbségek vannak.

Három nyelvjárást különíthetünk el, amely az élettelen dolgokra vonatkozó kérdőszó alany- és tárgyesete alapján határozható meg. A legelterjedtebb a három közül a što nyelvjárás. Az északi területeken használatos az úgynevezett kaj nyelvjárás, valamint majdhogy nem a horvát szigetvilág egészén a ča nyelvjárás jellemző. A kiejtés szerint szintén három nyelvjárást különböztethetünk meg, még pedig a legelterjedtebb jekavski, az ikavski, és a ekavski.

a horvát nyelv A horvát nyelv története

Az első írásos emlék, amely a horvátoktól származik a 9. századból maradt fent, ám ekkor még óegyházi szláv nyelven. A 13. század közepén a Vatikán felmentette a horvát egyházat a latin nyelv használata alól, így horvát nyelvet használhatták, ami egyedül álló volt ekkor Európában. A 14. századig a cirill ábécét használták, majd fokozatosan felváltotta a latin. A 15. századtól pedig már modern horvát nyelvről beszélhetünk. A kor első legjelentősebb irodalmi alkotása a Vatikáni horvát imakönyv volt. Később a 17. században a nyelv sztenderdizálására irányuló kísérletek jelentek meg.

A nyelv fejlődésére nagy hatással volt a fiatal polgári értelmiségiek által indított Horvát nemzeti megújulás, más néven Illír mozgalom, amelyet Ljudevit Gaj vezetett. Később ő javasolta a ma is használt latin ábécé, és a fonetikus elven alapuló helyesírást. Ebben az időben jött létre a sztenderd irodalmi nyelv is.

A mozgalom a környező idegen elnyomás alatt élő délszláv népekre is kiterjedt, és a szerbhorvát nyelv eszméjéhez vezetett. Majd 1850-ben a szerb és horvát nyelvekre vonatkozó közös normákban is megállapodtak.

Az első világháborút követően a Szerb-Horvát-Slovén Királyság keretein belül fejlődött, és közeledett egymáshoz a horvát és szerb nyelv. A második világháborúban független horvát állam jön létre, és a horvát nyelv igyekezett távolodni a szerb nyelvtől. Azonban a háborút követően létrejövő kommunista Jugoszláviában a két nyelv közelítése a politika részévé vált. 1954-ben pedig megszületett az Újvidéki megegyezés, amely kimondta, hogy a szerbek, horvátok, bosnyákok és montenegróiak közös nyelve a szerbhorvát, amelynek két irodalmi változata a szerb és horvát.

1960-tól fokozatosan távolodni kezd a horvát a szerb nyelvtől, amely felerősödik a független Horvátország kikiáltásával.

horvát nyelvi sajátosságok Nyelvi sajátosságok

Nyelvtanát tekintve a horvát nyelv sok hasonlóságot mutat a szerb nyelvvel, de több eltérés is megfigyelhető.

A szerb cirill betűs ábécétől eltérően, a horvát nyelv a latin ábécé betűit használja. Néhány kivételtől eltérően a horvát helyesírást fonetikusság jellemzi, azonban az idegen neveket nem írják át fonetikusan, így előfordulhatnak írásban a q,w, x, y betűk. A mássalhangzók hasonulása, akár csak a szerb nyelvben, itt is végbe megy, és a hangsúly itt is zenei. Három nyelvtani nemmel rendelkezik, úgy mint a legtöbb indoeurópai nyelv.

A főnévi ragozás terén négy osztályt különböztet meg, és 7 esetet használ. Mindemellett sok a rendhagyó alakot tartalmaz.

A mellékneveknél szintén hosszú és rövid típusról beszélhetünk, akár csak a szerb nyelv esetén. A jövevényszavakat tekintve azonban kevésbé befogadó. Az elöljárószavak általában nyelvtani esethez kötöttek.

Horvát-magyar, magyar-horvát fordítás Horvát fordítás

A fentiek alapján mondani sem kell, hogy ezek a tényezők igen fontos szempontok a fordítás során, ugyanis azzal együtt, hogy a horvát is megérti a szerbet és fordítva is igaz, rendkívül nagy érzékenység alakult ki az esetleges keveredéssel szemben, minden árnyalatnyi eltérés figyelmen kívül hagyása általában heves felháborodást vált ki az érintett félnél. Éppen ezért horvát magyar és magyar horvát fordításaink során az igényes, a tartalom felhasználásnak megfelelő munkára törekszünk.

Cégünk rendelkezésére áll, amennyiben Önnek az alábbi témákban van szüksége fordításra:

Ha vannak olyan speciális szavak, kifejezések, melyeket egy adott módon használnak az Ön cégénél és így a fordításban is ezt a verziót szeretné viszontlátni, kérjük a fordítás megrendelésekor küldje el nekünk, hogy a fordító beépíthesse azt a szövegbe.

 

További nyelvek, amelyekre leggyakrabban fordítást kérnek:

angol magyar fordítás angol-magyar fordítás

német magyar fordítás német-magyar fordítás

orosz magyar fordítás orosz-magyar fordítás

román magyar fordítás román-magyar fordítás

szlovák magyar fordítás szlovák-magyar fordítás

ukrán magyar fordítás ukrán-magyar fordítás