forditas.hu - Fordító iroda
forditas.hu - Fordító iroda
Magyar English Deutsch

JAPÁN NYELV FORDÍTÁS

Önnek nem kell mást tennie, mint elküldeni nekünk a fordítandó szöveget, és - nyitvatartási időben - egy órán belül elkészítjük az ajánlatunkat! Ezt legkönnyebben, az ajánlatkérés menüpont alatt teheti meg. A japán fordítást, a megrendeléstől számítva akár 1 napon belül a kezében tarthatja, és biztonsággal használhatja.

A japán fordítást végző kollégáink munkájuk során arra törekednek, hogy a fordítás a felhasználás céljának legmegfelelőbb megfogalmazásban készüljön el. Ebben a több éves fordítói tapasztalat, és a japán nyelv elmélyült ismerete segíti őket.

A japán-magyar ill. magyar-japán fordítás díja: 8,00 Ft/ karakter

Japán-magyar, magyar-japán fordítás


japán nyelv A japán nyelv

A japán nyelv Japán hivatalos nyelve, és mint egy 126 millióan beszélik a világon. Elszigetelt, rokontalan nyelvként tartjuk számon, amelyet mindez idáig a nyelvészek nem soroltak be egyik nyelvcsaládba sem.

Horvát-magyar, magyar-horvát fordítás A japán nyelv története

A 8. századig ójapán nyelvről beszélhetünk. A kínaiakkal való kapcsolat felvétel után sok kínai szót vettek át. Ekkor kínai írásjelekkel írtak, de a toldalékok és a szórend japán volt. Ebből fejlődött ki idővel a katakana írásrendszer. később a 8. században létre jött a hiragana írásrendszer, amely szintén a mai japán nyelv részét képezi.

Ezt követte a késői-ójapán a 9-11. században. A hatalmi viszonyok alakulásával együtt változtak az előnyben részesített nyelvjárások is, és folyamatosan kelet felé tolódott a nyelvi központ.

A középkori japán nyelv idején a 16. században került kapcsolatba Japán az európai népekkel. Elsőként a portugálokkal vették fel a kapcsolatot, és számos szót átvettek az idegen nyelvből. A könyvnyomásnak köszönhetően megnőtt az írástudók száma, és elterjedt az edói, más néven tokiói nyelvjárás.

1603-ban Japán elzárkózott a világtól, és csak 1868-ban nyitotta meg újra kapuit. Ettől kezdve beszélhetünk modern japán nyelvről, amely időszak napjainkig tart. Több újítást is bevezettek, és angol, német, valamint más nyugati nyelvekből vett át szavakat. A második világháború után a megszállók az írásjelek számának csökkentésére szorgalmazták Japánt, ám ez csak ajánlás formájában valósult meg. Napjainkban az angol nyelv van leginkább hatással a japán nyelv fejlődésére.

japán-magyar fordítás Nyelvi sajátosság

A japán nyelv viszonylag homogénnek mondható. A sztenderd változata a tokiói nyelvjárásra épül. Három írásrendszer használatos: a hiragana, a szótagírásos katakana és a kandzsi, amely kínai eredetű szóírás.

A kandzsi szolgál a főnevek, igetők, azaz a szavak fogalmi részének a megfogalmazására, míg a hiragana a toldalékok és határozószavak leírását teszi lehetővé. Az idegen eredetű szavak leírására a katakanát használja, amelyek leginkább a kínai mandarin nyelvből és az angolból származik.

Ragozó nyelv, de a főneveknek nincs ragozásuk, hanem az utánuk álló partikulák jelzik az esetviszonyokat. Az írásban nincs magánhangzó harmónia, és nem használ szóközt, hanem az írásjegyek egymás után következnek. Többes szám sincs, hanem az a szövegkörnyezetből derül ki, vagy ha ez nem lehetséges megduplázzák a főnevet.

A mutató névmások az általuk jelzett szavak előtt helyezkednek el. Gyakran elhagyják a személyes névmásokat. Első illetve második személyben pedig több féle alak létezik, amelyek használatát az udvariasság foka határozza meg.

A számneveknek tízig japán és kínai eredetű sorozata is létezik.

Az igeragozás csak idő és mód alapján történik, személynévmás szerint nem ragoz, és nincs főnévi igenév sem. Több igeforma is van, amelyekkel udvariasság fokokat fejezhetünk ki egy adott mondatban.

japán-magyar fordítás Japán fordítás

Japán gazdaságilag nagyon gyorsan fejlődő ország, amely a kultúrájában színes és egyedi hagyományokat ápol. Fontos helyet foglal el a Japán értékrendben az udvariasság és tisztelet, ezért fontos, hogy a japán nyelvi fordítások tükrözzék ezt pontosságukkal és stílusukkal. Az ország üzleti életben és gazdaságban egyre erősödő jelenléte megköveteli a magas színvonalú, szakmailag helyes megfogalmazású japán magyar, illetve magyar japán fordításokat. Mi ilyen fordítást kínálunk ügyfeleinknek.

Cégünk rendelkezésére áll, amennyiben Önnek az alábbi témákban van szüksége fordításra:

Ha vannak olyan speciális szavak, kifejezések, melyeket egy adott módon használnak az Ön cégénél és így a fordításban is ezt a verziót szeretné viszontlátni, kérjük a fordítás megrendelésekor küldje el nekünk, hogy a fordító beépíthesse azt a szövegbe.

 

További nyelvek, amelyekre leggyakrabban fordítást kérnek:

angol magyar fordítás angol-magyar fordítás

német magyar fordítás német-magyar fordítás

orosz magyar fordítás orosz-magyar fordítás

román magyar fordítás román-magyar fordítás

szlovák magyar fordítás szlovák-magyar fordítás

ukrán magyar fordítás ukrán-magyar fordítás