forditas.hu - Fordító iroda
forditas.hu - Fordító iroda
Magyar English Deutsch

NÉMET-MAGYAR FORDÍTÁS

Önnek nem kell mást tennie, mint elküldeni nekünk a fordítandó szöveget, és - nyitvatartási időben - egy órán belül elkészítjük az ajánlatunkat! Ezt legkönnyebben, az ajánlatkérés menüpont alatt teheti meg. A német fordítást, a megrendeléstől számítva akár 1 napon belül a kezében tarthatja, és biztonsággal használhatja.

A német fordítást végző kollégáink munkájuk során arra törekednek, hogy a fordítás a felhasználás céljának legmegfelelőbb megfogalmazásban készüljön el. Ebben a több éves fordítói tapasztalat, és a német nyelv elmélyült ismerete segíti őket.

A német-magyar ill. magyar-német fordítás díja: 2,10 Ft/ karakter

Kedvező árú német-magyar fordítás, magyar-német fordítás magas szakmai minőség biztosítása mellett! 

 

A német nyelv kiemelten fontos helyet foglal el a világ nyelvei között, az Európai Unióban pedig még inkább központi szerepet kap, hiszen Németország a kontinens egyik gazdaságilag legerősebb, vezető szerepben lévő országa. A német világszerte közel százmillió ember anyanyelve, számtalan olyan publikáció jelenik meg németül – legyenek azok kulturális, gazdasági, tudományos vagy más jellegű írások – amelyeket minden nyelvre lefordítanak.

A német nyelvről magyarra fordítás komoly odafigyelést, precizitást megkívánó feladat. Nem csak azért, mert tökéletesen ismerni kell hozzá a nyelvtant, a nyelv működését, a különböző szófordulatokat, kifejezéseket, többértelmű szavakat, de azért is, mert a német nyelv a magyartól igen távol áll. Nem rokon nyelvek esetében a szöveghű, pontos fordítás elkészítése minden esetben nehéz feladat, hiszen lehet, hogy nem állnak rendelkezésre a szükséges kifejezések, szerkezetek. Előfordulhat, hogy egy bizonyos fogalmat vagy kifejezést csak körülírással vagy rokon kifejezésekkel lehet átültetni, ez pedig szükségessé teszi a tapasztalatot is.

Ahhoz, hogy megfelelően képesek legyünk egy német nyelvű szöveget átültetni magyarra, ismerni kell a kultúrát, a beszélt nyelvet is. Csak így ismerhetőek fel azok a nyelvi fordulatok, amelyek egy nem német anyanyelvű embernek jó eséllyel mást jelentenek, vagy akár teljesen értelmezhetetlenek a más anyanyelvűek számára.

A német esetében azt is észben kell tartani, hogy a legtöbb nagy nyelvhez hasonlóan számtalan különféle nyelvjárásban, változatban használják. Léteznek felnémet és alnémet nyelvjárások, és ezeken belül is számtalan alfaj. Korábban az is okozott nehézségeket, hogy az írásmód a hagyományos latin betűstől némileg különbözött, a jelenlegi német ábécében azonban már például nem szerepelnek az umlautos betűk. Egyes helyeken azonban, például Ausztriában még mindig használják a ß betűt, míg Svájcban már mással helyettesítik.

A német nyelvről történő fordításhoz tehát nem csak precíznek, de tapasztaltnak és kreatívnak is kell lenni, fel kell ismerni az esetleges nyelvi csapdákat, hiszen csak így lehetünk képesek valóban szöveghű, értelmében azonos fordítást készíteni.

Cégünk rendelkezésére áll, amennyiben Önnek az alábbi témákban van szüksége fordításra:

német magyar fordítás általános fordítás német-magyar általános fordítás,

német magyar fordítás műszaki fordítás német-magyar műszaki fordítás,

német magyar fordítás autóipari fordítás német-magyar autóipari fordítás

német magyar fordítás mezőgazdasági fordítás német-magyar mezőgazdasági fordítás

német magyar fordítás történet német-magyar jogi fordítás

német magyar fordítás jogi fordítás német-magyar közigazgatási fordítás

német magyar fordítás közigazgatási fordítás német-magyar politikai fordítás

német magyar fordítás politikai fordítás német-magyar gazdasági fordítás

német magyar fordítás azdasági fordítás német-magyar környezetvédelmi fordítás

német magyar fordítás környezetvédelmi fordítás német-magyar ipari fordítás

német magyar fordítás ipari fordítás német-magyar számítástechnikai fordítás

német magyar fordítás építőipari fordítás német-magyar építőipari fordítás

német magyar fordítás idegenforgalmi fordítás német-magyar idegenforgalmi fordítás

német magyar fordítás kereskedelmi fordítás német-magyar kereskedelmi fordítás

német magyar fordítás énzügyi fordítás német-magyar pénzügyi fordítás

német magyar fordítás IT telekommunikáció fordítás német-magyar IT telekommunikáció fordítás

német magyar fordítás EU szaknyelv fordítás német-magyar EU szaknyelv fordítás

német magyar fordítás egészségügyi fordítás német-magyar egészségügyi fordítás

német magyar fordítás orvosi fordítás német-magyar orvosi fordítás

német magyar fordítás gyógyszeripari fordítás német-magyar gyógyszeripari fordítás

német magyar fordítás szoftver fordítás, honosítás német-magyar szoftver fordítás, honosítás

német magyar fordítás multimédia fordítás német-magyar multimédia fordítás

német magyar fordítás weboldal fordítás német-magyar weboldal fordítás


 

német magyar fordítás A német nyelv

Az alnémethez hasonlóan az indoeurópai nyelvcsalád germán nyelvi ágának déli alcsoportjába tartozik. Egyedüli hivatalos nyelvként használják Németországban, Ausztriában és Liechtensteinben. Ezen kívül más nyelvekkel együtt közös államnyelve Luxemburgnak, Svájcnak és Olaszországnak, valamint Belgium, Dánia és Oroszország bizonyos területein. Az anyanyelvként beszélőinek száma közel 100 millióra tehető, összes beszélőinek a száma pedig a 130 milliót is meghaladja.


Tágabb értelembe al- és felnémet változatra bontható a német nyelv, azonban olyan nagymértékű az eltérés a két nyelv között, hogy napjainkban az alnémet külön nyelvnek tekinthető. Szűkebb értelemben a német nyelvnek a felnémetet, németül Hochdeutchot tekintjük.


A német nyelven belül több nyelvjárás létezik. Mind Németországban, mind pedig Ausztriában megfigyelhetők olyan nyelvjárások, amelyek beszélői a nagy nyelvi eltérések miatt nem értik meg egymást.

német magyar fordítás történet A német nyelv története

A mai irodalmi német nyelv a közép- felnémet nyelvjárásokból fejlődött ki. Négy szakaszt különböztethetünk meg:

Az első írásos nyelvi emlékek a 8. században, az ófelnémet nyelv korában születtek. A fent maradt iratok főként egyházi szövegek formájában jöttek létre. Később a 10. századtól az ófelnémeti írások megritkultak, és csak a 11. századba élénkült fel ismét.


A 11. századi írásokat számos hangtani és nyelvtani változás jellemez. Innen számítjuk a középfelnémet nyelv korát. A 13. században ez a nyelv vált az udvari költészet nyelvévé, azonban az írástudók csekély száma miatt csak később alakulhatott ki az egységes irodalmi nyelv a korai újfelnémet nyelv idején, a területi nyelvjárások egységesülésével. Nagy szerepet játszott ebben Luther Márton munkássága. Jelentősebb művei az Újszövetség, valamint az Ószövetség újfelnémet nyelvű fordítása. A reformációnak köszönhetően Észak-Németországban az oktatás és hivatalok nyelve az irodalmi német lett, azonban az alnémet nyelvjárásokat nem sikerült teljes mértékben kiszorítania.


A 17. századra befejeződött a ma használatos modern irodalmi nyelv kialakulás, és az elkövetkező évek során már csak kismértékű változások jellemezték a német nyelvet. Ilyen változás volt például a betűhalmozás kiküszöbölése.


Megfigyelhető, hogy a németek manapság számos angol szót használnak beszéd és írás közben is. Szinte divattá vált az angol szavak „becsempészése” a német szövegekbe. Míg nálunk a reformkor előtt az elnémetesítés kényszer volt, addig a németek manapság önként használnak angol szavakat az anyanyelvükben. Érdekes az is, hogy számos német nyelvű vállalat üzleti nyelve ma már az angol.

Német nyelvtanulás ma

A rendszerváltást követően 1990-től a magyar oktatási rendszer szakított a korábban kötelező orosz nyelvvel és helyette automatikusan a német nyelv oktatását vette át. A 21. században fordult a kocka és manapság inkább az figyelhető meg, hogy a német nyelv oktatása egyre inkább kiszorul a magyar oktatási rendszerből és helyébe az egyre divatosabb angol nyelv lép és sokkal többen tanulják hazánkban manapság például az EU –angol nyelv melletti- második hivatalos nyelvét a francia nyelvet vagy választanak egy divatos nyelvet, pl. az olasz nyelvet vagy a spanyol nyelvet.


Summa summarum ma már idegen nyelvek nélkül a világ elképzelhetetlen és a bábeli zűrzavar elkerüléséhez nagy szükség van a tapasztalt német, angol, spanyol, olasz, holland, stb. szakfordítók munkájára, hisz „Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz…” tartja a közmondás.

német magyar fordítás sajátosságok Nyelvi sajátosságok

Mint flektáló nyelv a nyelvtani viszonyok kifejezésére az ige- és névszóragozást, illetve gazdag képzőrendszerét használja.


A német nyelvben a főneveket nagybetűvel írjuk. A főnevek esetében három nemet különböztetünk meg: hím-, nő- és semlegesnemet. Ez nem könnyíti meg a német nyelvtanulók dolgát. A nemek megkülönböztetése például az angol nyelvben csak az „ő” személyes névmás esetében fordul elő, a németben azonban könnyen elveszhetünk a főnevek nemének meghatározásánál: például a lány (das Mädchen), a ház (das Haus), az autó (das Auto), a szoba (das Zimmer) semlegesnemű, míg az asztal (der Tisch), a szék (der Stuhl), a szekrény (der Schrank), a tv (der Fernseher) hímnemű, de már a virág (die Blume), a táska (die Tasche), a lámpa (die Lampe) vagy a világ (die Welt) nőnemű főnév.


Ezen kívül a határozott (a, az) és határozatlan (egy) névelőknek is számos esete van: alany-, tárgy-, részes- és birtokos eset. Továbbá számos elöljárószóval is rendelkezik a nyelv, - amelyek a magyarban nem léteznek, hiszen a magyar nyelv toldalékokat használ a főnevek végén -, amelyek szintén három különböző esetben is állhatnak. Például az in elöljárószó vagy prepozíció állhat tárgy- és részes esetben: az in+ tárgyeset= -ba, -be, az in + részeseset= -ban, -ben jelentéssel bír. 


Ezen kívül a német nyelvben három múlt idő is van. Ezek használatát különböző szabályok definiálják. A németben a szórend is kötött, pl. egy kijelentő mondat sorrendje: alany + állítmány + többi mondatrész (pl. tárgy, időhatározó, helyhatározó, stb.). A német nyelvről elmondható, hogy fix és szigorú nyelvtani szabályokra épül és az is, hogy a német nyelvtankönyvek nem tartoznak a legvékonyabb olvasmányok közé. Mégis elmondható róla, hogy aki egyszer ezeket a nyelvtani szabályokat megtanulja, az nem vész el a nyelv használatakor. Pl. a német sokkal egzaktabb az angol nyelvtől. Így van ez a német fordítás és német tolmácsolás során is. Hiszen az angol nyelvben egy-egy szónak számtalan teljesen eltérő jelentése lehet, és ez egyáltalán nem könnyíti meg az angol fordítók dolgát. Persze a németben is vannak többjelentésű szavak (de például ezeknek eltér a neme (der, die vagy das) és máris tudjuk, hogy melyik jelentésre gondolt a beszélő fél), azonban ezek korántsem jelentenek akkora fejtörést a német fordítók számára, mint angol kollégájuknak.

német magyar fordítás területek Német fordítás

A német fordítás egy a magyartól eltérő gondolkodásmódot kíván meg –hiszen különböző nyelvcsaládokba tartoznak és semmilyen rokonság sem áll fenn köztük. Ma már számos elektronikus és papír formátumú szótár segíti a német fordítási munkát. A német fordító számos speciális szótár közül válogathat, legyen szó német műszaki fordításról, német orvosi szöveg fordításáról, német jogi fordításról, német mezőgazdasági szöveg fordításáról stb. 


A magyar műszaki nyelv érdekessége, hogy azt szinte egy az egyben a német nyelvből vettük át. A rendszerváltást követően ugyanis az elavult orosz gépeinket német gépekre váltottuk. Ekkor számos német műszaki kifejezést és szót honosítottunk meg. 


A magyarról németre fordítás, illetve a németről magyarra fordítás tehát nagy figyelmet, koncentrációt és szakértelmet követel a német fordítótól. Nem lehet minden szót vagy kifejezést szó szerint lefordítani. Tudni kell elvonatkoztatni, nagy gyakorlatra van szükség és igénybe kell venni az úgynevezett fordítói szabadságot is, hogy át tudjuk ültetni a másik nyelvbe az adott szöveg mondanivalóját. 


A német fordítási munka nagyban eltér a német tolmácsolási munkától. Számos német fordító, illetve német tolmács rendelkezik csak írásbeli, illetve csak szóbeli gyakorlattal. Sok olyan német fordító van, aki nem vállal tolmácsolást, mert az egy teljesen más jellegű tevékenység, és nagy rutint igényel, azonban a német szakfordítás terén mégis nagyszerű munkaerő. A német tolmácsolást leginkább azok a német fordítók vállalják, akik éltek is az anyaországban és rendelkeznek külföldi tapasztalattal.

német magyar fordítás szakfordítók Szakfordítók

Magyarországon ma könnyebb pl. anyanyelvi szinten magyarul és szlovákul vagy szerbül, románul, horvátul, ukránul beszélő szakfordítót találni –már csak a földrajzi helyzetünknél és történelmünknél fogva is. Tehát a német nyelv vagy pl. az angol nyelv esetében is, nehezebb ilyen német szakfordítót vagy angol szakfordítót találni, hiszen ezek olyan tanult nyelvek, amelyeket a legtöbben a magyarországi oktatás keretén belül sajátítottak el és nem volt lehetőségük az anyaországban begyakorolni azt.

 

Ha vannak olyan speciális szavak, kifejezések, melyeket egy adott módon használnak az Ön cégénél és így a fordításban is ezt a verziót szeretné viszontlátni, kérjük a fordítás megrendelésekor küldje el nekünk, hogy a fordító beépíthesse azt a szövegbe.

 

További nyelvek, amelyekre leggyakrabban fordítást kérnek:

angol magyar fordítás angol-magyar fordítás

német magyar fordítás német-magyar fordítás

orosz magyar fordítás orosz-magyar fordítás

román magyar fordítás román-magyar fordítás

szlovák magyar fordítás szlovák-magyar fordítás

ukrán magyar fordítás ukrán-magyar fordítás