forditas.hu - Fordító iroda
forditas.hu - Fordító iroda
Magyar English Deutsch

OROSZ-MAGYAR FORDÍTÁS

Önnek nem kell mást tennie, mint elküldeni nekünk a fordítandó szöveget, és - nyitvatartási időben - egy órán belül elkészítjük az ajánlatunkat! Ezt legkönnyebben, az ajánlatkérés menüpont alatt teheti meg. Az orosz fordítást, a megrendeléstől számítva akár 1 napon belül a kezében tarthatja, és biztonsággal használhatja.

Az orosz fordítást végző kollégáink munkájuk során arra törekednek, hogy a fordítás a felhasználás céljának legmegfelelőbb megfogalmazásban készüljön el. Ebben a több éves fordítói tapasztalat, és az orosz nyelv elmélyült ismerete segíti őket.

Az orosz-magyar ill. magyar-orosz fordítás díja: 2,60 Ft/ karakter

Orosz-magyar fordítás, kedvező áron, magas szakmai színvonalon!

 

Napjainkban az orosz nyelv a világon az egyik legfontosabb, jelentősége pedig egyre csak növekszik. Nem csak azért jelentős, mert a világon százötvenmillió ember anyanyelve, de azért is, mert Oroszország egyébként sem elhanyagolható súlya a nemzetközi politikában, a piacon egyre nő. Az orosz hivatalos nyelve emellett a volt szovjet térség államainak, így például Kirgizisztánnak és Kazahsztánnak is. Az üzleti életben érvényesülni anélkül, hogy az orosz nyelvvel kapcsolatba kerülnénk valamilyen szinten, gyakorlatilag lehetetlen.

Az oroszról magyarra fordítás éppen ezért kiemelt jelentőségű tevékenység, amelyet azonban hazánkban csak igen kevesen képesek profi szinten elvégezni. Bár sokáig kötelező nyelv volt, ez a tudás mára már nagyrészt feledésbe merült, a fiatalok közül pedig csak viszonylag kevesen választják ezt.

Orosz nyelvről magyarra fordítani nem könnyű feladat – a két nyelv ugyanis gyakorlatilag semmilyen kapcsolatban nem áll egymással, az orosz fonetikája, fonológiája, nyelvtana a magyarétól teljesen eltérő. A fordítás önmagában is komoly odafigyelést, tapasztalatot, precizitást megkövetelő munka. Ahhoz, hogy bármilyen szöveget hűen át tudjunk ültetni nem elegendő a nyelvtannal tisztában lenni – ismerni kell a kulturális sajátosságokat, szófordulatokat, többértelmű jelentéseket is. Mindez a szakmai jellegű, például üzleti vagy jogi jellegű szövegek esetében kiemelten fontossá válik, hiszen a legapróbb hibának is igen komoly következményei lehetnek.
Az orosz nyelv esetében pedig még ez sem elegendő. A különböző nyelvjárások önmagukban is okozhatnak nehézségeket, hiszen a nyelvterület hatalmas, a feladatot azonban leginkább az teszi kihívássá, hogy még az írásrendszer is különbözik – a magyar latin betűitől eltérően ugyanis az orosz nyelv alapja a cirill betű, így ezt az ábécét is tökéletesen ismerni kell.

A jó fordítónak tehát az írásmódot, a nyelvtant és a kultúrát is ismernie kell ahhoz, hogy megfelelő munkát legyen képes végezni – a szó szerinti fordítás koránt sem egyezik meg a szöveghű fordítással, ha a fordító elsiklik néhány részlet felett máris más értelmet kaphat egy-egy mondat. A kulcsszó ez esetben a tapasztalat, az odafigyelés, és persze a többszöri ellenőrzés, lektorálás.

Cégünk rendelkezésére áll, amennyiben Önnek az alábbi témákban van szüksége fordításra:

orosz magyar fordítás általános fordítás orosz-magyar általános fordítás,

orosz magyar fordítás műszaki fordítás orosz-magyar műszaki fordítás,

orosz magyar fordítás autóipari fordítás orosz-magyar autóipari fordítás

orosz magyar fordítás mezőgazdasági fordítás orosz-magyar mezőgazdasági fordítás

orosz magyar fordítás jogi fordítás orosz-magyar jogi fordítás

orosz magyar fordítás közigazgatási fordítás orosz-magyar közigazgatási fordítás

orosz magyar fordítás politikai fordítás orosz-magyar politikai fordítás

orosz magyar fordítás gazdasági fordítás orosz-magyar gazdasági fordítás

orosz magyar fordítás környezetvédelmi fordítás orosz-magyar környezetvédelmi fordítás

orosz magyar fordítás ipari fordítás orosz-magyar ipari fordítás

orosz magyar fordítás számítástechnikai fordítás orosz-magyar számítástechnikai fordítás

orosz magyar fordítás építőipari fordítás orosz-magyar építőipari fordítás

orosz magyar fordítás idegenforgalmi fordítás orosz-magyar idegenforgalmi fordítás

orosz magyar fordítás kereskedelmi fordítás orosz-magyar kereskedelmi fordítás

orosz magyar fordítás pénzügyi fordítás orosz-magyar pénzügyi fordítás

orosz magyar fordítás IT telekommunikáció fordítás orosz-magyar IT telekommunikáció fordítás

orosz magyar fordítás EU szaknyelv fordítás orosz-magyar EU szaknyelv fordítás

orosz magyar fordítás egészségügyi fordítás orosz-magyar egészségügyi fordítás

orosz magyar fordítás orvosi fordítás orosz-magyar orvosi fordítás

orosz magyar fordítás gyógyszeripari fordítás orosz-magyar gyógyszeripari fordítás

orosz magyar fordítás szoftver fordítás, honosítás orosz-magyar szoftver fordítás, honosítás

orosz magyar fordítás multimédia fordítás orosz-magyar multimédia fordítás

orosz magyar fordítás weboldal fordítás orosz-magyar weboldal fordítás


 

orosz magyar fordítás Az orosz nyelv

Az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának keleti alcsoportjába tartozik. A népet és vele együtt a nyelvet is régen nagyorosznak nevezték, ezzel megkülönböztették az ukrántól, amely a kisorosz elnevezést viselte. Az orosz nyelvet közel 145 millióan beszélik anyanyelvükként és a világnyelvek egyike ként tartjuk számon.
Oroszországban államnyelv, amely három nyelvjárást területre bontható: északi, közép és déli terület. Ezeken belül több nyelvjárás használata megfigyelhető, de annak ellenére, hogy az ország nagy területen fekszik, az orosz nyelv nyelvjárásaira nem jellemző nagymértékű eltérés és kölcsönös érthetőség áll fent használói között. Emellett minthogy Oroszország társadalmát több mint 120 népcsoport alkotja, így számos más nyelv is felfedezhető regionális szinten.

orosz magyar fordítás történet Az orosz nyelv története

Az orosz nyelv származását tekintve az ősszláv nyelvhez vezethető vissza, amely a 6-7. században bomlott keleti, nyugati és déli ágra. Ezek közül a keleti ágból fejlődött ki végül a 15. századra az orosz nyelv. A legrégebbi nyelvi emlékek közé tartozik a 11. századból fennmaradt novgorodi kódex, valamint az Osztromir evangélium.
Mind az irodalomban mind pedig a tudományban jelentős szerepet töltött be Oroszország, ami az orosz nyelv fejlődését és terjedését is nagyban segítette. A számos kiváló költő közül talán a legjelentősebb Alekszandr Szergejevics Puskin, aki mint nyelvújító is fontos szerepet töltött be az orosz nyelv fejlődésében.
A második világháborút követően számos ország orosz befolyás alá került és így az orosz nyelv lett az egyedül oktatható idegen nyelv, amely szintén a nyelv terjedését segítette. Magyarországon szintén az orosz nyelvtanulás dominált, azonban a rendszerváltást követően megszűntek ezek a kötöttségek.

orosz magyar fordítás sajátosságok Nyelvi sajátosságok

Az orosz nyelv az ukránhoz hasonlóan cirill betűs írást használ. Az ábécé 33 betűből áll, amelyet a 1918-as helyesírási reform idején határoztak meg. Az orosz nyelvben is megtalálható a három nyelvtani nem, és a ragozást tekintve hat esetet különböztet meg. Nem beszélhetünk határozott, illetve határozatlan névelőről, de különbséget tesz élő és élettelen főnevek között a nyelvtani nemen belül.
Az igeragozásban három igeidőt használ. Az igék folyamatos és befejezett alakjának is létezik múltideje, és az egyes múlt idejű igealakokat a megfelelő személyes névmások különböztetnek meg.
A történelem során, bizonyos területeken keveréknyelvek jöttek létre, úgymint az ukrán-orosz, vagy norvég-orosz, amelyet még 100 éve aktívan beszéltek egyes régiókban. Mára ezek megsemmisültek, kivéve a Rusinol nyelvet, amely Kubában jött létre.

orosz magyar fordítás területek Orosz fordítás

Napjainkban az orosznyelv iránt ismét kezd nőni az érdeklődés, mivel évről évre erősödik a magyar és keleti vállalatok közötti üzleti viszony, és az orosz gazdaság erősödésének köszönhetően új piacok nyílnak meg Keleten. Éppen ezért az angol mellett az orosz nyelv ismerete is elengedhetetlen az üzleti jellegű fordítómunkával foglalkozó vállalatok számára. Az orosz magyar fordítás cégünk profiljában is egyre jelentősebb szerepet tölt be a gyarapodó, Kelet felé nyitó üzleti kapcsolatoknak köszönhetően. Mindemellett az idegenforgalomban is egyre jelentősebben jelen van az orosz nyelv, ez által az orosz nyelvi fordítási igények is nőnek. Legyen szó akár gazdasági témájú vagy turisztikai jellegű szövegről, mi minőségi orosz magyar fordítást nyújtunk ügyfeleinknek.

 

Ha vannak olyan speciális szavak, kifejezések, melyeket egy adott módon használnak az Ön cégénél és így a fordításban is ezt a verziót szeretné viszontlátni, kérjük a fordítás megrendelésekor küldje el nekünk, hogy a fordító beépíthesse azt a szövegbe.

 

További nyelvek, amelyekre leggyakrabban fordítást kérnek:

angol magyar fordítás angol-magyar fordítás

német magyar fordítás német-magyar fordítás

orosz magyar fordítás orosz-magyar fordítás

román magyar fordítás román-magyar fordítás

szlovák magyar fordítás szlovák-magyar fordítás

ukrán magyar fordítás ukrán-magyar fordítás