forditas.hu - Fordító iroda
forditas.hu - Fordító iroda
Magyar English Deutsch

ROMÁN-MAGYAR FORDÍTÁS

Önnek nem kell mást tennie, mint elküldeni nekünk a fordítandó szöveget, és - nyitvatartási időben - egy órán belül elkészítjük az ajánlatunkat! Ezt legkönnyebben, az ajánlatkérés menüpont alatt teheti meg. A román fordítást, a megrendeléstől számítva akár 1 napon belül a kezében tarthatja, és biztonsággal használhatja.

A román fordítást végző kollégáink munkájuk során arra törekednek, hogy a fordítás a felhasználás céljának legmegfelelőbb megfogalmazásban készüljön el. Ebben a több éves fordítói tapasztalat, és a román nyelv elmélyült ismerete segíti őket.

A román-magyar ill. magyar-román fordítás díja: 2,60 Ft/ karakter

Román-magyar fordítás, kedvező áron, magas szakmai színvonalon!


Cégünk rendelkezésére áll, amennyiben Önnek az alábbi témákban van szüksége fordításra:

román magyar fordítás általános fordítás román-magyar általános fordítás

román magyar fordítás műszaki fordítás román-magyar műszaki fordítás

román magyar fordítás autóipari fordítás román-magyar autóipari fordítás

román magyar fordítás mezőgazdasági fordítás román-magyar mezőgazdasági fordítás

román magyar fordítás jogi fordítás román-magyar jogi fordítás

román magyar fordítás közigazgatási fordítás román-magyar közigazgatási fordítás

román magyar fordítás politikai fordítás román-magyar politikai fordítás

román magyar fordítás gazdasági fordítás román-magyar gazdasági fordítás

román magyar fordítás környezetvédelmi fordítás román-magyar környezetvédelmi fordítás

román magyar fordítás ipari fordítás román-magyar ipari fordítás

román magyar fordítás számítástechnikai fordítás román-magyar számítástechnikai fordítás

román magyar fordítás építőipari fordítás román-magyar építőipari fordítás

román magyar fordítás idegenforgalmi fordítás román-magyar idegenforgalmi fordítás

román magyar fordítás kereskedelmi fordítás román-magyar kereskedelmi fordítás

román magyar fordítás pénzügyi fordítás román-magyar pénzügyi fordítás

román magyar fordítás IT telekommunikáció fordítás román-magyar IT telekommunikáció fordítás

román magyar fordítás EU szaknyelv fordítás román-magyar EU szaknyelv fordítás

román magyar fordítás egészségügyi fordítás román-magyar egészségügyi fordítás

román magyar fordítás orvosi fordítás román-magyar orvosi fordítás

román magyar fordítás gyógyszeripari fordítás román-magyar gyógyszeripari fordítás

román magyar fordítás szoftver fordítás, honosítás román-magyar szoftver fordítás, honosítás

román magyar fordítás multimédia fordítás román-magyar multimédia fordítás

román magyar fordítás weboldal fordítás román-magyar weboldal fordítás


 

román magyar fordítás A román nyelv

Újlatin nyelvként az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágába tartozik. Négy nagyobb nyelvjárást különböztethetünk meg, ezek a dákromán, aromán, macedoromán és isztroromán. A román elnevezés alatt a dákromán nyelvváltozatot értjük. A magyarban régebben a román helyett az oláh megnevezést használták.

A román nyelv Románia és Moldova hivatalos nyelve, és összesen 26 millióra tehető a beszélőinek száma. A két ország nyelve szinte teljesen azonos, azonban míg Romániában latin betűs írást alkalmaznak, addig Moldovában a cirill betűs ábécé a használatos.

A történelem során más újlatin nyelvekkel ellentétben a román nyelv szókincse szláv nyelvekből átvett jövevényszavakkal bővült, köszönhető ez a szláv szomszédságnak és a huzamosabb együttélésnek.

A román nyelv eredetére nincs bizonyító erejű elmélet. A leginkább elfogadott feltevés szerint a románok a dákok utódai, akiknek a római hódítás után latinosodott el a nyelvük, és ebből fejlődött ki a román nyelv. Egy másik elmélet a szókincsben található albán szavakra alapozva, albán eredetre következtet.

román magyar fordítás történet A román nyelv története

Kezdetben cirill betűs írás jellemezte a nyelvet, majd később a 19. században áttértek a latin írásra. A proto-román nyelv már a 3. század előtt létezet, majd idővel az ószláv nyelvek hatására átalakult. Jelentős hatással volt rá a magyar, a török és ógörög nyelv, a 18. század folyamán pedig, a nemzeti újjáéledés során több francia szó került be a szóhasználatba.

Az első fennmaradt írásos emlék cirill betűs írással született a 16. században. Később több egyházi szöveg is íródott és nyomtatott szövegek is megjelentek. Ezek az írások végül a román irodalmi nyelv alapjává lettek.

A 18. században az újlatin nyelvek hatása felerősödött és megalkották a modern sztenderd nyelvváltozatot. A nyelvújítás a 19. század végére befejeződött. Ennek során két irányzat, a latinizáló és az olaszosító alakult ki, amelyek közül az olaszosító vált uralkodóvá. Az így létrejött román nyelv több reformon ment át az ezt követő évek során, amelyek közül a legutolsó 2005-ben volt.

román magyar fordítás sajátosságok Nyelvi sajátosságok

Rokonság fedezhető fel a környező balkán nyelvekkel alaktanában és lexikális elemeiben egyaránt. A magyarsággal fennálló tartós kapcsolat mind két nyelvre jelentős hatással volt, ami leginkább a szókincsben jelentkezik.

A nyelvtanát tekintve az újlatin nyelvekre jellemző sajátosságok fedezhetők fel. Ilyen például a jelző elhelyezkedése az általa hivatkozott szó után, vagy az analitikus névszóragozás. A határozott névelő használatára pedig az a jellemző, hogy a főnév, illetve melléknév végére illeszkedik. Képzőkben is rendkívül gazdag, amely a szóképzést segíti.

Írása fonetikus, azonban adódhatnak nehézségek, mivel a felhangzókat nem különbözteti meg a hozzájuk tartozó magánhangzóktól. Másik írásbeli sajátosság, ami problémát jelenthet, hogy az [ɨ] jelölésére a szó végén és a szó elején î használata kötelező, míg a szó belsejében â-t kell írni.

A román nyelv a mondat szerkezetét tekintve egyszerű, azonban előfordul, hogy hosszabb mondatokat fordított szórendben, vagyis a mondatvégéről indulva kell fordítani.

román magyar fordítás területek Román fordítás

A román szövegfordításoknál pontosan meg kell figyelni a lefordítandó mondat értelmét, mondanivalóját ahhoz, hogy vissza tudjuk adni a pontos tartalmat. A nyelvhasználatban általában, a román fordításban is - és elsősorban a szakfordításban - fontos szerepet játszik a rutin formulák, az elemzés nélküli sztereotípiák használata. Érdemes ismerni – annak függvényében, hogy szakfordításról vagy egyéb irodalmi jellegű fordításról van szó – a bizonyos nyelvfordulatokat, szakszavakat, vagy éppenséggel az illető szakma sajátosságait. Így mindezek figyelembe vételével tökéletes magyar román, illetve román magyar fordítás készülhet.

 

Ha vannak olyan speciális szavak, kifejezések, melyeket egy adott módon használnak az Ön cégénél és így a fordításban is ezt a verziót szeretné viszontlátni, kérjük a fordítás megrendelésekor küldje el nekünk, hogy a fordító beépíthesse azt a szövegbe.

 

További nyelvek, amelyekre leggyakrabban fordítást kérnek:

angol magyar fordítás angol-magyar fordítás

német magyar fordítás német-magyar fordítás

orosz magyar fordítás orosz-magyar fordítás

román magyar fordítás román-magyar fordítás

szlovák magyar fordítás szlovák-magyar fordítás

ukrán magyar fordítás ukrán-magyar fordítás