forditas.hu - Fordító iroda
forditas.hu - Fordító iroda
Magyar English Deutsch

SZERB NYELV FORDÍTÁS

Önnek nem kell mást tennie, mint elküldeni nekünk a fordítandó szöveget, és - nyitvatartási időben - egy órán belül elkészítjük az ajánlatunkat! Ezt legkönnyebben, az ajánlatkérés menüpont alatt teheti meg. A szerb fordítást, a megrendeléstől számítva akár 1 napon belül a kezében tarthatja, és biztonsággal használhatja.

A szerb fordítást végző kollégáink munkájuk során arra törekednek, hogy a fordítás a felhasználás céljának legmegfelelőbb megfogalmazásban készüljön el. Ebben a több éves fordítói tapasztalat, és a szerb nyelv elmélyült ismerete segíti őket.

A szerb-magyar ill. magyar-szerb fordítás díja: 3,00 Ft/ karakter

Szerb-magyar, magyar-szerb fordítás

 

szerb magyar fordítás A szerb nyelv

A szerb nyelvet közel 12 millióan beszélik. Hivatalos nyelvként van jelen Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Koszovóban is. A szerbhorvát nyelv egyik saját sztenderddel rendelkező változata. A szoros rokoni kapcsolata a horvát nyelvvel a kölcsönös érthetőségi viszonyban is megmutatkozik. Mindkét nyelv az indoeurópai nyelvcsalád délszláv csoportjához tartozik.

 szerb magyar fordítás történet A szerb nyelv története

A horváttól eltérő történelmi viszonyok között fejlődött és más nyelvújításokat hajtottak végre rajta. Az első szerb nyelvi emlékek cirill ábécével születek és a 11-12. századra tehetők.

A történelem folyamán az írástudók a nyelv sztenderdizálására törekedtek. Így a 13. században távolodni kezdet a szerb nyelv az óegyházi szláv nyelvtől. Ekkor I. Stefan Nemanjić uralma alatt megvalósult a nyelv első sztenderdizálása, és az így létrejött nyelvet szerb-szláv nyelvnek nevezték el.
Újabb nyelvi reform a Török Birodalom uralma alatt ment végbe a 15. században. Ekkor a nyelven görög hatás érződött.

A 16-18. században csaknem elhalt a szerb írásbeliség. A török uralom miatt sokan a Habsburg Birodalomba menekültek, ahol megpróbáltak egységes délszláv nyelvet rájuk erőltetni és a cirill írást latinnal helyettesíteni. Ekkor az Orosz cárhoz fordultak segítségért, aki tanítókat és könyveket küldött, így az írásbeliség az óegyházi szláv nyelv orosz változatát vette át.

A 19. század első felében ismét nyelvi reformra került sor, ami megalapozta a mai szerb sztenderdet is. A század közepétől egyre inkább megjelent a lantin írás horvát változata. A szerb és horvát nyelv közeledni kezdett egymáshoz, ami az I. Világháború utáni a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban tovább erősödott. Ez később a kommunista Jugoszláviában a politika részévé is vált.

Létre jött 1954-ben az úgynevezett Újvidéki megegyezés, amely a szerbhorvát nyelvet nevezte meg a szerbek, horvátok, montenegróiak és bosnyákok közös nyelveként, és a szerbet, valamint horvátot két irodalmi változata ként jelölte meg. Jugoszlávia szétesése után a szerb és horvát nyelvek ismét eltávolodtak.

szerb magyar fordítás sajátosságok Nyelvi sajátosságok

Napjainkban a cirill és latin írást egyaránt használják a mindennapokban, de a hivatalos iratokban a cirill írás a kötelező. Úgy nyelvtani, mint mondatszerkesztési tekintetben a szerb nyelv jelentősen eltér a magyar nyelvtől. Egyik ilyen eltérés, hogy nem használ névelőt.

Három nemet különböztet meg. Bár szoros a rokonság a horvát nyelvvel, mégis egyes főnevek más neműek a két nyelvben. A toldalékokra jellemző, hogy a szóhoz illesztéskor, ha egy zöngés és egy zöngétlen mássalhangzó kerülne egymásmellé, akkor az első mássalhangzó a másodikhoz hasonul.

A főnevek esetén négy ragozási osztályt és 7 esetet különböztethetünk meg. A mellékneveknek két alakja létezik: rövid és hosszú, amelyet a végződés és a nem határoz meg. Az igeragozásnál 8 osztályt különböztethetünk meg, és több rendhagyó ragozású ige jellemzi. Az elöljárószavak általában csak konkrét nyelvtani eseteknél kerülnek felhasználásra. Egyes elöljárószavak esetén hangváltozás is történik. A hangsúly zenei és az utolsó szótagon kívül bárhova eshet. Számos jövevényszóval rendelkezik, mivel a horváttal ellentétben könnyebben befogadja azokat.

szerb magyar fordítás területek Szerb fordítás

Habár a horváttal közeli rokonságban áll, mégis nagy figyelmet kell fordítani az árnyalatnyi különbségekre, hogy helyes szerb fordítást kapjunk. Egy kötöttebb hangvételű szerb szöveg lefordításánál a megfelelő szóhasználat és nyelvtani sajátosságok pontos alkalmazásával késztjük el szerb magyar, illetve magyar szerb fordításainkat.

Cégünk rendelkezésére áll, amennyiben Önnek az alábbi témákban van szüksége fordításra:

Ha vannak olyan speciális szavak, kifejezések, melyeket egy adott módon használnak az Ön cégénél és így a fordításban is ezt a verziót szeretné viszontlátni, kérjük a fordítás megrendelésekor küldje el nekünk, hogy a fordító beépíthesse azt a szövegbe.

 

További nyelvek, amelyekre leggyakrabban fordítást kérnek:

angol magyar fordítás angol-magyar fordítás

német magyar fordítás német-magyar fordítás

orosz magyar fordítás orosz-magyar fordítás

román magyar fordítás román-magyar fordítás

szlovák magyar fordítás szlovák-magyar fordítás

ukrán magyar fordítás ukrán-magyar fordítás