forditas.hu - Fordító iroda
forditas.hu - Fordító iroda
Magyar English Deutsch

UKRÁN-MAGYAR FORDÍTÁS

Önnek nem kell mást tennie, mint elküldeni nekünk a fordítandó szöveget, és - nyitvatartási időben - egy órán belül elkészítjük az ajánlatunkat! Ezt legkönnyebben, az ajánlatkérés menüpont alatt teheti meg. Az ukrán fordítást, a megrendeléstől számítva akár 1 napon belül a kezében tarthatja, és biztonsággal használhatja.

Az ukrán fordítást végző kollégáink munkájuk során arra törekednek, hogy a fordítás a felhasználás céljának legmegfelelőbb megfogalmazásban készüljön el. Ebben a több éves fordítói tapasztalat, és az ukrán nyelv elmélyült ismerete segíti őket.

Az ukrán-magyar ill. magyar-ukrán fordítás díja: 2,60 Ft/ karakter

Ukrán-magyar fordítás, kedvező áron, magas szakmai színvonalon!


Az ukrán nyelv az indoeurópai nyelvcsalád tagja, azon belül is a szláv nyelvek keleti csoportjába tartozik, szókincse pedig olyan nyelvekkel mutat hasonlóságot, mint a belarusz, a lengyel, az orosz vagy a szlovák. A nyelv érdekessége, hogy napjainkig fennmaradt, annak ellenére, hogy a cári Oroszországban két alkalommal is betiltották, valamint a XIX. és a XX. század fordulóján beszélőit üldözték. Napjainkban megközelítőleg 41 millióan beszélik.

A latin írásrendszerű magyar nyelv hazánk hivatalos nyelve, melyet a becslések szerint a világon összesen 15–17 millió, melynek jelentős többsége a Kárpát-medencében él. Az ukrán nyelvről magyar nyelvre történő fordítás sok szempontból fontos tevékenység, ami kiemelt szerepet kap Magyarország északi, északkeleti területein, a magyar–ukrán határ közelsége miatt.

A fordítás egy olyan mentális tevékenység, melynek során a fordítást végző személy az általa ismert forrásnyelven megfogalmazott közlést a célnyelven előállítja úgy, hogy az hiteles és az eredetivel egyenértékű legyen, azaz azt és úgy fejezze ki, ahogyan és amit az eredeti is mond.

A fordítás minden szempontból bonyolult, időigényes és költséges tevékenység, melynek támogatása és gépekkel történő folyamatos segítése, az egyik legfontosabb innovatív kérdéskör a számítástechnikában. Napjainkban egyre több fordító- és tolmácsgép, illetve erre alkalmas online program érhető el, melyeknek célja a fordítás megkönnyítése, illetve teljes mértékben ismeretlen nyelv vagy nyelvterület esetén a boldogulás elősegítése.

Az ukrán nyelvről magyar nyelvre történő fordítást nehezíti a különböző betűkészlet, ennek megfelelően a fordítást segítő eszközöknek is két különböző betűkészlettel kell rendelkezniük. Megjegyzendő, hogy még a legmodernebb fordítógépek és a legfejlettebb, válogatott szókészletből álló anyagok esetében is mindig szükséges az emberi munka, a lektorálás. Napjainkban számos kutatás célja, hogy géppel, emberi beavatkozás nélkül is lehetséges legyen bármely tetszés szerint megfogalmazott szöveg fordítása, azonban ez ma még nem lehetséges.

Cégünk rendelkezésére áll, amennyiben Önnek az alábbi témákban van szüksége fordításra:

ukrán magyar fordítás általános fordítás ukrán-magyar általános fordítás

ukrán magyar fordítás műszaki fordítás ukrán-magyar műszaki fordítás

ukrán magyar fordítás autóipari fordítás ukrán-magyar autóipari fordítás

ukrán magyar fordítás mezőgazdasági fordítás ukrán-magyar mezőgazdasági fordítás

ukrán magyar fordítás jogi fordítás ukrán-magyar jogi fordítás

ukrán magyar fordítás közigazgatási fordítás ukrán-magyar közigazgatási fordítás

ukrán magyar fordítás politikai fordítás ukrán-magyar politikai fordítás

ukrán magyar fordítás gazdasági fordítás ukrán-magyar gazdasági fordítás

ukrán magyar fordítás környezetvédelmi fordítás ukrán-magyar környezetvédelmi fordítás

ukrán magyar fordítás ipari fordítás ukrán-magyar ipari fordítás

ukrán magyar fordítás számítástechnikai fordítás ukrán-magyar számítástechnikai fordítás

ukrán magyar fordítás építőipari fordítás ukrán-magyar építőipari fordítás

ukrán magyar fordítás idegenforgalmi fordítás ukrán-magyar idegenforgalmi fordítás

ukrán magyar fordítás kereskedelmi fordítás ukrán-magyar kereskedelmi fordítás

ukrán magyar fordítás pénzügyi fordítás ukrán-magyar pénzügyi fordítás

ukrán magyar fordítás IT telekommunikáció fordítás ukrán-magyar IT telekommunikáció fordítás

ukrán magyar fordítás EU szaknyelv fordítás ukrán-magyar EU szaknyelv fordítás

ukrán magyar fordítás egészségügyi fordítás ukrán-magyar egészségügyi fordítás

ukrán magyar fordítás orvosi fordítás ukrán-magyar orvosi fordítás

ukrán magyar fordítás gyógyszeripari fordítás ukrán-magyar gyógyszeripari fordítás

ukrán magyar fordítás szoftver fordítás, honosítás ukrán-magyar szoftver fordítás, honosítás

ukrán magyar fordítás multimédia fordítás ukrán-magyar multimédia fordítás

ukrán magyar fordítás weboldal fordítás ukrán-magyar weboldal fordítás


 

ukrán magyar fordítás Az ukrán nyelv

A közel 40 millió beszélővel rendelkező ukrán nyelv az indoeurópai nyelvcsalád keleti szláv ágába tartozik. A szláv nyelvekhez hasonlóan az ukránt is cirill betűkkel írják. A közös történelmi viszonynak köszönhetően a lengyellel és a fehérorosszal áll érthetőségi viszonyban, de hasonlóságot mutat a többi környező szláv népek nyelvével is, elsősorban a belarusszal, orosszal és szlovákkal. Ezek a hasonlóságok legfőképpen a szókincsében jelentkeznek.


Ukrajna hivatalos nyelve, de az ukrán mellett az orosz nyelv használata is jelentős, ami a nagyszámú orosz lakosságnak köszönhető. Régebben kisorosznak is nevezték a népet és vele együtt a nyelvet. Több nyelvjárással rendelkezik, ezek közül kiemelkedik a kárpátaljai, ami jelentősen eltér a köznyelvtől.

ukrán magyar fordítás történet Az ukrán nyelv története

Az eredetére több elmélet is létezik. Az egyik feltevés szerint az orosszal közös eredettű, és lengyel hatásra távoldott el a két nyelv. Ezt az elméletet támogatta az Orosz Birodalom is. Azonban több az ukrán nyelvben fellelhető nyelvi sajátosság is hiányzik mind a lengyel, mind az orosz nyelvből, amely az elmélet ellen szól.
Egy másik elképzelés szerint a közös eredetű belorusz, orosz és ukrán nyelvek közötti különbség a 14-16. században alakult ki, függetlenül a lengyel hatástól. Az eredet meghatározását nehezíti, hogy a 18. századig jelentősen különbözött az írás és a beszéd egymástól.


A 14. században a Litván Nagyfejedelemség hivatalos nyelve volt, de már a 10. századból is maradtak fent írott dokumentumok. Majd később Ukrajna a Lengyel-Litvná Királságban fejlődött tovább. A 16. században orosz uralom alá kerültek ezek a területek. Ezt követően az ukrán nyelvet kétszer is betiltotta a cári Oroszország, és a 19. század elején üldözték is az ukrán nyelvet használókat. De mivel nagy területen volt elterjedt, és a költészet igyekezett gátat vetni az orosz befolyásnak, így fenn tudott maradni. Ukrajna végül 1991-ben vívta ki a függetlenségét, azóta pedig fokozatosan igyekszik távolodni Oroszországtól.


Sok európai hajlamos az orosz és ukrán nyelvet egy kalap alá venni. Ez teljesen helytelen, hiszen két teljesen különböző nyelvről van szó és az oroszok, illetve ukránok jogosan érezhetik magukat sértve ez esetben. Az oroszok, mint ahogyan azt korábban is több száz éven keresztül tették a saját anyanyelvüket érzik felsőbbrendűbbnek és előkelőbbnek.

ukrán magyar fordítás sajátosságok Nyelvi sajátosságok

Sokáig jelentősen eltért a beszélt és írott ukrán nyelv. Napjainkban 33 betűs cirill ábécét használ, amelyben fellelhetők olyan jelek, amelyek az oroszban nem létező hangokat jelölnek, mint például a köhögő H hang. Fonetikusság jellemzi, ha pedig egy betűt hosszan kell ejteni, akkor meg kettőzi azt. Mondatszerkezetét tekintve viszonylag szabad.


Számos mássalhangzóra jellemző, hogy három alakkal rendelkezik:

Más környező nyelvhez hasonlóan az ukrán is 3 nyelvtani nemmel rendelkezik, azonban a többi keleti szláv nyelvel ellentétben az ukrán megtartotta a megszólító esetet is. A szókincsét figyelembe véve a lengyellel mutat átfedést.

ukrán magyar fordítás területek Ukrán fordítás

Magyarországon az ukrán nyelv terén igen jelentős tevékenységet fejtett ki dr. Udvari István, az MTA doktora, a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszékének egykori vezetője, akinek a gondozásában Magyarországon elsőként jelent meg a több kötetből álló ukrán-magyar nyelvű, igen részletes és a fordítói tevékenység során nagy segítséget nyújtó szótár. A napjainkban egyre élénkebbé váló ukrán-magyar gazdasági, politikai, kulturális kapcsolatok teszik indokolttá a nyelv ismeretét, oktatását egyes szakirányú intézményekben. Éppen ezért a mi fordítói tevékenységünkben is fontos szerepet tölt be a gazdasági, politikai és egyéb jellegű ukrán magyar fordítás.

 

Ha vannak olyan speciális szavak, kifejezések, melyeket egy adott módon használnak az Ön cégénél és így a fordításban is ezt a verziót szeretné viszontlátni, kérjük a fordítás megrendelésekor küldje el nekünk, hogy a fordító beépíthesse azt a szövegbe.

 

További nyelvek, amelyekre leggyakrabban fordítást kérnek:

angol magyar fordítás angol-magyar fordítás

német magyar fordítás német-magyar fordítás

orosz magyar fordítás orosz-magyar fordítás

román magyar fordítás román-magyar fordítás

szlovák magyar fordítás szlovák-magyar fordítás

ukrán magyar fordítás ukrán-magyar fordítás