forditas.hu - Fordító iroda
forditas.hu - Fordító iroda
Magyar English Deutsch

SZLOVÁK-MAGYAR FORDÍTÁS

Önnek nem kell mást tennie, mint elküldeni nekünk a fordítandó szöveget, és - nyitvatartási időben - egy órán belül elkészítjük az ajánlatunkat! Ezt legkönnyebben, az ajánlatkérés menüpont alatt teheti meg. A szlovák fordítást, a megrendeléstől számítva akár 1 napon belül a kezében tarthatja, és biztonsággal használhatja.

A szlovák fordítást végző kollégáink munkájuk során arra törekednek, hogy a fordítás a felhasználás céljának legmegfelelőbb megfogalmazásban készüljön el. Ebben a több éves fordítói tapasztalat, és a szlovák nyelv elmélyült ismerete segíti őket.

A szlovák-magyar ill. magyar-szlovák fordítás díja: 2,60 Ft/ karakter

Szlovák-magyar fordítás, kedvező áron, magas szakmai színvonalon!


A szlovák nyelv, bár világviszonylatban kevesen beszélik, mégis kiemelten fontos számunkra, hiszen Szlovákia északi szomszédunk, ahol közel félmillió magyar is él. Számtalan olyan terület van tehát, ahol igen fontos lehet a precíz szlovák–magyar fordítások elkészítése, például politikai, gazdasági, kulturális téren. Magyarország és Szlovákia számtalan szállal kötődik egymáshoz, ezért is fontos a zökkenőmentes kommunikáció, hogy tökéletesen megérthessük egymást – ennek a nem kis feladatnak egy része pedig a fordítók felelőssége.

A szlovák és a magyar nyelv egymással szinte semmilyen kapcsolatban nem áll, bár a szlovákiai magyarság esetében például nyilvánvalóan előfordulhatnak átvett szavak, kifejezések, hiszen a Felvidéken mindennapos a két anyanyelvűség. A magyarországi, szlovákul nem születésétől tanult fordítóknak azonban ahhoz, hogy tökéletesen értsék és megértsék a nyelvet, a kifejezéseket, sok év tapasztalat és kemény tanulás kell.

A szlovák az indoeurópai nyelvcsalád része, anyanyelvként mintegy hat millióan beszélik. Legközelebbi rokonai a cseh és a lengyel – ebből is látszik, milyen messze áll a magyartól. Nyelvtana teljesen idegen, így elsajátítása is komoly figyelmet megkívánó feladat. Nehézséget okozhat az is, hogy bár a szlovák ábécé alapja a latin ábécé, számos olyan betű is található benne, melyek kifejezetten a szlovák nyelvre jellemzőek, a magyarban nem találhatóak meg. Ilyenek a mellékjeles betűk, amelyek a latin ábécében meg nem található hangokat jelölik. A szlovák nyelvre jellemző a hacsek használata, amely hangtörténetileg a lágyított hangokat hivatott jelölni. A szlovák ábécé összesen 46 betűből áll, így a magyar fordítónak nagyon oda kell figyelnie arra, mikor melyikkel találkozik.

Összefoglalva, a szlovák–magyar fordítókra igen fontos munka hárul a rengeteg kulturális, gazdasági és más jellegű kapcsolat, összefonódás miatt, azonban ahhoz, hogy valóban pontos fordítások készülhessenek – más nyelvekhez hasonlóan – itt is hosszú évek tapasztalatára van szükség, arra, hogy a fordító tökéletesen tisztában legyen a nyelv működésével, és elkerülhesse az esetleges hibákat, félrefordításokat.

Cégünk rendelkezésére áll, amennyiben Önnek az alábbi témákban van szüksége fordításra:

szlovák magyar fordítás általános fordítás szlovák-magyar általános fordítás

szlovák magyar fordítás műszaki fordítás szlovák-magyar műszaki fordítás

szlovák magyar fordítás autóipari fordítás szlovák-magyar fordítás

szlovák magyar fordítás mezőgazdasági fordítás szlovák-magyar mezőgazdasági fordítás

szlovák magyar fordítás jogi fordítás szlovák-magyar jogi fordítás

 szlovák magyar fordítás közigazgatási fordítás szlovák-magyar közigazgatási fordítás

szlovák magyar fordítás politikai fordítás szlovák-magyar politikai fordítás

szlovák magyar fordítás gazdasági fordítás szlovák-magyar gazdasági fordítás

szlovák magyar fordítás környezetvédelmi fordítás szlovák-magyar környezetvédelmi fordítás

szlovák magyar fordítás ipari fordítás szlovák-magyar ipari fordítás

szlovák magyar fordítás számítástechnikai fordítás szlovák-magyar számítástechnikai fordítás

szlovák magyar fordítás építőipari fordítás szlovák-magyar építőipari fordítás

szlovák magyar fordítás idegenforgalmi fordítás szlovák-magyar idegenforgalmi fordítás

szlovák magyar fordítás kereskedelmi fordítás szlovák-magyar  kereskedelmi fordítás

szlovák magyar fordítás pénzügyi fordítás szlovák-magyar  pénzügyi fordítás

szlovák magyar fordítás IT telekommunikáció fordítás szlovák-magyar  IT telekommunikáció fordítás

szlovák magyar fordítás EU szaknyelv fordítás szlovák-magyar  EU szaknyelv fordítás

szlovák magyar fordítás egészségügyi fordítás szlovák-magyar  egészségügyi fordítás

szlovák magyar fordítás orvosi fordítás szlovák-magyar  orvosi fordítás

szlovák magyar fordítás gyógyszeripari fordítás szlovák-magyar  gyógyszeripari fordítás

szlovák magyar fordítás szoftver fordítás, honosítás szlovák-magyar  szoftver fordítás, honosítás

szlovák magyar fordítás multimédia fordítás szlovák-magyar multimédia fordítás

szlovák magyar fordítás weboldal fordítás szlovák-magyar  weboldal fordítás


 

szlovák magyar fordítás A szlovák nyelv

A szlovák nyelv a szláv nyelvcsalád nyugati alcsoportjába tartozik, de fejlődésében érződnek a déli és keleti szlávnyelvek vonásai is. Az elnevezése a szlovák népnévből származik, a nép régi magyar elnevezése: tót. A szlovák nyelv Szlovákiában államnyelv, ahol közel 4,9 millióan beszélik anyanyelvként, de a lakosság nagy része kétnyelvű. A világ számos országában élnek még szlovákok kisebb-nagyobb számban, akik az eltérő történelem körülmények során szóródtak szét, és éppen ezért anyanyelvük jellegét tekintve eltérő vonások jellemzik. Így a szlovákul beszélők száma több mint 6 millióra tehető.

szlovák magyar fordítás történet A szlovák nyelv története

Mivel egészen 1939-ig nem volt a szlovákoknak önálló állama, ezért nyelvtörténetük erősen egybefonódott a szlovákok által lakot területeken található államok történelmével. Több évszázadon keresztül velünk éltek közös államban.

A szlovákok i. sz. 5. században, a népvándorlás idején települtek be a szláv törzsekkel, a mai Szlovákia területeire. A szláv őshaza hol létét illetően több eltérő elmélet is létezik, amelyek abból adódnak, hogy a nyelvészeti elméleteket a régészeti ásítások nem támasztják alá.

A szláv írásbeliség kezdete a 8. századra tehető, amikor bizánci hittérítők szláv nyelvű liturgiát vezettek be a Nagymorvai Birodalomban. Később a 10. század elején a Birodalom kisebb részekre esett szét és végül a magyar állam részévé vált.

A szlovák népnév a 15. században terjedt el, amely egyes elméletek szerint a szláv elnevezésből ered, mások szerint a szlovo kifejezésből, aminek a jelentése ”szó”. Ezekben az évszázadokban a latin nyelvű kultúra dominált a szlovák kultúrában. A szlovák nyelvet ekkor a fonetikus írás jellemezte. Később az erős cseh jelenlét éreztette meg hatásait a szlovák nyelven. A megerősödő polgári rétegnek köszönhetően nőtt a szlovákul beszélők száma.

Három nyelvi területről beszélhetünk ebben az időben: nyugat-, kelet- és délszlovák. Az egységes modern szlovák irodalmi nyelv alapját a nyugati típus szolgált alapul, amelyet 1843-ban Ludevít Štúr és munkatársai alkották meg. Ekkor már eltértek a fonetikus írástól. Ennek köszönhetően, mivel mind az evangélikusok és mind a katolikusok elfogadták, a szlovák értelmiség egyesült. A 18. században túlnyomó részt református szakrális irodalmi alkotások jelentek meg, amelyeket az akkori magyar helyesírás jellemzett. Az utolsó szlovák helyesírásra vonatkozó javítás 1998-ban történt.

szlovák magyar fordítás sajátosságok Szlovák nyelvi sajátosságok

A szlovák legközelebbi szláv nyelvrokona a cseh, amelytől a többi szláv nyelvhez képest nehéz megkülönböztetni. A hangsúly a cseh nyelvhez hasonlóan az első szótagon van, és mint a legtöbb szláv nyelvben, a szlovákban sincs névelő. A q és w betűk pedig csak idegen nevekben és szavakban található meg.

A magánhangzók rövidek és hosszúak is lehetnek, de ragozáskor nem következhet egy hosszú magánhangzó után újabb hosszú hang, ahogy hosszú szótagot is csak rövid szótag követhet. A szlovák nyelv kettős hangzókkal is rendelkezik, ezek a: ia, ie, iu, ô.

A szlovák nyelvben, a némethez hasonlóan 3 nemet különböztetünk meg főnevek esetén: hímnem, nőnem és semlegesnem. A szavak végződése alapján általában könnyen eldönthető, hogy melyik nembe tartozik, de van néhány kivétel. Többes szám esetén az egyes szám helyére kerül a rag, amelyek:

•    hímnemben: élő főnévnél : -i, -ia, -ovia, míg élettelen főnévnél:
•    nőnemben: -y,-e,-i
•    semlegesnemben: -á,-ia; -atá vagy –ence

Nem kerülnek ragozásra az –e és –i végű idegen származású keresztnevek.
A melléknevek pedig mindig a főnév előtt állnak és követik annak számát, nemét és esetét.

szlovák magyar fordítás területek Szlovák fordítás

Mint minden nyelv, a szlovák is rendelkezik egyedi sajátosságokkal, szófordulatokkal, speciális körülíró mondatszerkezetekkel. Éppen ezért fontos, hogy hivatalos, üzleti szövegének magyar-szlovák, illetve szlovák-magyar fordítását szakemberek végezzék el. Így garantáltan pontosan kerül megfogalmazásra a szövegbe foglalt tartalom, és nem rontja a vállalata, valamint az Ön hírnevét. Hiszen egy idegen nyelvre pontosan, és a stílusnak megfelelően lefordított szöveg a leendő és meglévő ügyfelekben bizalmat kelt, és tükrözi a cég külföldi partnereihez való hozzá állását, odafigyelését. Kivált képen fontos ez a jogi és politikai fordítások esetén, ahol már nem elegendő egy általános nyelvtudás, hanem szakmai szlovák nyelvismeret szükséges.

 

Ha vannak olyan speciális szavak, kifejezések, melyeket egy adott módon használnak az Ön cégénél és így a fordításban is ezt a verziót szeretné viszontlátni, kérjük a fordítás megrendelésekor küldje el nekünk, hogy a fordító beépíthesse azt a szövegbe.

 

A legnépszerűbb nyelvek, a beérkezett fordítási igények alapján:

angol magyar fordítás angol-magyar fordítás

német magyar fordítás német-magyar fordítás

orosz magyar fordítás orosz-magyar fordítás

román magyar fordítás román-magyar fordítás

szlovák magyar fordítás szlovák-magyar fordítás

ukrán magyar fordítás ukrán-magyar fordítás